วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างสื่อการสอน ด้วยโปรแกรม GSP จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1)

ตัวอย่างสื่อการสอนเรื่อง ฟังก์ชัน

ดาวน์โหลดไฟล์ GSP
ตัวอย่างสือการสอนการบวกจำนวนเต็มกับจำนวนเต็ม

ตัวอย่างสื่อการสอนการบวกจำนวนเต็มกับจำนวนเต็ม สื่อนี้เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับการอนุเคราะห์จากท่าน ผศ.ทวีชัย สิทธิศร
Fractal ห้าเหลี่ยม

โดย ผศ.ชวลิต เอี่ยมเจริญ chawaliti@hotmail.com chawaliti@hotmail.com
จากเว็บ www.math.msu.ac.th มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวเปิดสอบ

ข่าวการสมัครสอบ

รายการถ่ายทอดสดฟุตบอล